Aktuální zprávy - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

Přejít na obsah
Příprava ke křtu dospělých - Přihláška

PASTORAČNÍ POKYNY
pro farnosti Litoměřické diecéze platné od 22.10.2020 do odvolání.

 Drazí bratři a sestry,  po vydání nových usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020, která značně omezují život kohokoliv z nás, Otec Biskup Jan Baxant vydal nové pokyny a doporučení pro konkrétní provoz farností naší diecéze.

  1. V neděli bude od 8.00 do 18.00 hod. otevřený zadní vchod (u věže) do Chrámu sv. Petra a Pavla k soukromé modlitbě.
  2. Mše svaté budou slouženy neveřejně v Chrámu sv. Petra a Pavla podle pravidelného pořadu bohoslužeb.
  3. V kostele v  Záboří a na Vysoké mše svaté jsou zrušeny do odvolání.
     
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době  nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.


Výuka náboženství - školní rok 2020/2021

Vzhledem k tomu, že je zrušena výuka ve školách, do 1. listopadu je také zrušena výuka náboženství.

Starší skupina

Středa v 14.00
Středa v 16.00
Mladší skupina

Středa v 15.00


PŘÍPRAVA NA SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Další setkání se bude konat v úterý 20. října od 19.00 hod.

POŘAD BOHOSLUŽEB

Všechny mše sv. v Mělníku budou sloužené v chrámu sv. Petra a Pavla !!!
  
ÚTERÝ, PÁTEK v 18.00
STŘEDA, ČTVRTEK, SOBOTA v 7.30
NEDĚLE v 8.00, 9.30, 18.00
SOBOTA v 17.00 – KOSTEL VE VYSOKÉ
NEDĚLE v 11.00 – KOSTEL V ZÁBOŘÍ


Kostnice a věž zavřené.
Eucharistická adorace

Srdečně zveme na osobní setkání s Ježíšem ve Svátosti oltářní v každý pátek půl hodiny před večerní mši svatou v Chrámu sv. Petra a Pavla. (od 17.30 do 18.00).

Nové galerie

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let


HNUTÍ PRO ŽIVOT
Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí v průvodu.

Nejbližší termín: 29.2., 28.3., 25.04. Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.
KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
Návrat na obsah