Aktuální zprávy - Římskokatolická farnost Proboštství Mělník

La Salette
Přejít na obsah
Farní ohlašení

  • V neděli 17. července v 17.00 v Chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku bude se konat varhanní koncert. Nebude večerní mše svatá.

  • Zvemé Vás
    do zrestaurovaného kostela sv. Vavřince na Pšovce na poutní mši sv., kerá se bude konat 7.8.2022 v 10.00 u příležitosti 20. výročí povodní. Hlavním celebrantem bude P. Jan Jucha MS.
Po mši svaté kulturní program a možnost prohlídky kostela.

Koncerty
v roce 2022
Nebudou večerní mše svaté
v roce 2022
POŘAD BOHOSLUŽEB
Kostnice a věž
Modlitba za Ukrajinu
Virtuální prohlídka
Chrám Sv. Petra a Pavla

Nové galerie

Boží Tělo
a I. Svaté Přijímání 2022
Svatotrojická pouť
Chloumek 2022
Noc kostelů 2022

HNUTÍ PRO ŽIVOT
Každou poslední sobotu v měsíci od  10.00 do 11.00 upozorňujeme pomocí transparentů na tabuizovanou realitu umělých potratů a jejich důsledků, rozdáváme informační letáky s nabídkou pomoci těhotným, nabízíme k podpisům Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí.

Nejbližší termín. Trasa: Od autobusové zastávky Pivovar kolem hypermarketu Tesco Vodárenskou ulicí k hypermarketu Eva.
KONTAKT: Marie Snopková, tel.: 732846273
KONTAKT
Římskokatolická farnost
Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
ÚDAJE
IČO: 42743052
č.ú.: 0460990359/0800
Česká spořitelna, a.s.
KONTAKT
Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 MĚLNÍK
mobil: +420 731 518 750
QR PLATBA
Návrat na obsah